Development solutions for small businesses

Finanțări nerambursabile

Programe de finanțare (90%), foarte avantajoase pentru firme de IT

Johanna Szűcs Kulcsár

Anul 2015 vine cu noi oportunități de finanțare nerambursabilă foarte avantajoase pentru firme din domeniul IT. Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru IMM-uri a anunțat, că în anul 2015 vor fi lansate programele COMERȚ și MICROINDUSTRIALIZARE. Programele COMERȚ și MICROINDUSTRIALIZARE reprezintă oportunități interesante pentru firme de IT cu min. 2 ani vechime. Valoarea finanțării nerambursabile este […]

Citeste mai departe »

A început numărătoarea inversă pentru Programul SRL-D

Johanna Szűcs Kulcsár

În curând se vor lansa înscrierile în cadrul Programului pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, program al Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (AIPPIMM). Programul SRL-D reprezintă o oportunitate interesantă pentru start-up-uri debutante (SRL-D), cu finanțare nerambursabilă până la 50% din cheltuielile eligibile, dar nu mai […]

Citeste mai departe »

Măsura 6.4. Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole

By on 2 February 2015 in Finanțări nerambursabile
Cristi Jugariu

În cadrul programului PNDR 2014-2020, una din măsurile de finanțare adresate mediului rural este și Măsura 6.4. Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole. Prin această măsură se urmărește diversificarea veniturilor persoanelor din mediul rural și stimularea activităților alternative la agricultură. Beneficiari eligibili Beneficiarii eligibili pentru Măsura 6.4. Investiţii în crearea şi dezvoltarea de […]

Citeste mai departe »

Măsura 6.2. Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale

By on 21 January 2015 in Finanțări nerambursabile
Corneliu Cadar

În cadrul acestei măsuri se va acorda sprijin pentru încurajarea diversificării prin înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, în vederea unei dezvoltări economice durabile, creării de locuri de muncă și reducerii sărăciei în spațiul rural. Prin această măsură se urmărește: Diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de […]

Citeste mai departe »

Masura 6.1. Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri (o continuare a măsurii 112)

By on 20 January 2015 in Finanțări nerambursabile
Andrei Bondar

În cadrul PNDR 2007-2013 a existat Măsura 112 – Instalarea tinerilor fermieri, o măsură de succes în rândul tinerilor agricultori. Noul PNDR 2014-2020 păstrează această măsură, dar vine cu mai multe modificări faţă de vechea măsură şi cu un nume nou. Mai jos puteţi citi mai multe aspecte ce ţin de condiţiile de eligibilitate, modul […]

Citeste mai departe »

Oportunitate de finanțare pentru întreprinderi nou-înființate inovatoare

By on 8 December 2014 in Finanțări nerambursabile
Cristi Jugariu

A fost lansat recent spre consultare publică un proiect de ghid pentru finanțarea cercetării prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. Urmează ca în perioada următoare să se publice varianta finală a ghidului solicitantului și să se deschidă prima sesiune de depuneri de proiecte în acest sens. Obiectivul urmărit prin acest tip de proiecte este de a […]

Citeste mai departe »

Programul național multianual de microindustrializare

By on 4 December 2014 in Finanțări nerambursabile
Corneliu Cadar

Programul național multianual de microindustrializare este unul din cele 7 noi programe finanțate prin bugetul de stat și are ca obiectiv încurajarea și susținerea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în sectoarele economice prioritare. Bugetul final al programului nu a fost încă anunțat, însă se estimează ca anual programul va finanța formarea profesională a […]

Citeste mai departe »

Oportunități de finanțare prin bugetul de stat pe 2015

By on 3 December 2014 in Finanțări nerambursabile
Corneliu Cadar

Începând cu anul 2015 prin bugetul de stat vor fi finanțate 7 noi programe, prin care IMM-urile vor avea acces la fonduri nerambursabile. Pe lângă noile programe, DIMMAT (Departamentul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Mediu de afaceri și Turism) a realizat o serie de simplificări în proceduri față de anii trecuți și a crescut bugetul […]

Citeste mai departe »

Finanțări până la 90% cu Programe de STAT în 2015

Johanna Szűcs Kulcsár

Anul 2015 vine cu noi oportunități de finanțare nerambursabilă pentru tineri întreprinzători. Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru IMM-uri a anunțat, că în anul 2015 vor fi lansate programele multianuale SRL-D, START și COMERȚ. În afara de aceste programe, vor fi lansate și programe noi, despre care vom publica mai multe informații în curând. Programele […]

Citeste mai departe »

POS CCE: 50 de milioane euro pentru IMM-uri

By on 26 September 2014 in Finanțări nerambursabile
Emanuel Cadar
În perioada imediat următoare se va deschide o nouă sesiune de proiecte prin programul POS CCE 2007-2013, Axa 1, Operaţiunea „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile” – proiecte de investiţii pentru întreprinderi. 
 
Această sesiune de depunere de proiecte nu face parte din noul buget de finanțare 2014-2020 ci sunt economii realizate în perioada …

Citeste mai departe »

Sus