Development solutions for small businesses

Cele mai căutate programe de finanţare în luna iulie

Luna iulie a adus numeroase oportunităţi de finanţare pentru afacerile mici şi mijlocii, indiferent dacă acestea sunt localizate în mediu urban sau rural, dacă au statut de microîntreprinderi sau dacă sunt întreprinderi de mărime medie. În continuare vă prezentăm un rezumat al liniilor de finanţare care au stârnit cel mai mare interes pentru clienţii ROMCOM.

1. Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi (Programul Naţional Pentru Dezvoltare Rurală, Măsura 312).
Solicitanţii eligibili sunt micro-întreprinderile din zonele rurale şi persoane fizice care se vor angaja că până la data semnării contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată şi să funcţioneze ca microîntreprinderi.

Activităţile eligibile vizează investiţii în construcţia, modernizarea, extinderea clădirilor în scop productiv – pentru efectuarea activităţii vizate de proiect, precum şi construcţia de clădiri pentru marketingul produselor proprii; dotarea aferentă cu echipamente, utilaje etc., inclusiv achiziţionarea în leasing a acestora; investiţii în software, patente, licenţe etc., inclusiv achiziţionarea în leasing a acestora.

Valoarea finanţării nerambursabile este de 70% din valoarea eligibilă a proiectului, în limita sumei de 200.000 Euro. Termenul limită de depunere a proiectelor este 15 iulie.

2. Încurajarea activităţilor turistice (Programul Naţional Pentru Dezvoltare Rurală, Măsura 313).
Solicitanţii eligibili sunt micro-întreprinderile, persoane fizice care se vor angaja că până la data semnării contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată şi să funcţioneze ca microîntreprinderi; comunele şi ONG-urile.

Activităţile eligibile vizează investiţii în infrastructura de primire turistică, investiţii în activităţi recreaţionale, investiţii în infrastructură la scară mică precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc. şi dezvoltarea şi/ sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural.

Valoarea finanţării nerambursabile este de maxim 200.000 Euro pe proiect, iar termenul de depunere limită a cererilor de finanţare este 30 iulie 2010.

3. Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor (Programul Operaţional Regional, AP 4, DMI 4.3).
Solicitanţii eligibili sunt societăţi comerciale sau societăţi cooperative care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, localizate în mediul urban, care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei, serviciilor sau construcţiilor, şi au fost înfiinţate înainte de 2009.

Activităţile eligibile includ achiziţionarea de echipamente şi tehnologii noi, moderne pentru activităţi de producţie, servicii, construcţii; achiziţionare sisteme IT (hard şi soft); construirea / extinderea/modernizarea spaţiilor de producţie ale microîntreprinderilor. Proiectul (investiţia) se va implementa/realiza în mediul urban.

Valoarea finanţării nerambursabile este de maxim 200.000 Euro. În cazul acestei linii de finanţare nu există un termen limită de depunere a proiectelor, cererea de proiecte este cu depunere continuă, până la epuizarea fondurilor.

4. Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii pentru procesarea produselor agricole şi forestiere în vederea obţinerii de produse neagricole (Programul Naţional Pentru Dezvoltare Rurală, Măsura 123, Schema de Ajutor de Stat N578/2009).

Pentru a fi eligibil în cadrul prezentei scheme, operatorii economici care realizează investiţii ce vizează domeniul prelucrării primare a produselor lemnoase şi nelemnoase, trebuie să aibă statut de microîntreprindere.

Activităţile eligibile pentru finanţare vizează investiţii iniţiale în imobilizări corporale şi/ sau necorporale în industria alimentară; investiţii pentru prelucrarea primară a produselor forestiere;  investiţii pentru producerea de biocombustibili.

Valoarea finanţării nerambursabile este de maxim 3 mil Euro, termenul limită de depunere fiind 30 iulie 2010.

5. Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală (Programul Operaţional Regional, AP 4, DMI 4.1).
Solicitanţii eligibili sunt autorităţile administraţiei publice locale din mediul urban sau rural; parteneriatele între autorităţi ale administraţiei publice locale; camerele de comerţ şi industrie, asociaţii care reprezintă mediul de afaceri; societăţile comerciale sau societăţi cooperative din mediul urban sau rural.

Activităţile eligibile includ construirea/ modernizarea/ extinderea de clădiri şi anexe aferente, care vor fi utilizate de operatorii economici pentru activităţi de producţie şi/sau prestare servicii; construirea/ modernizarea/ extinderea infrastructurii rutiere/feroviare din interiorul structurii de sprijinire a afacerilor şi a drumurilor de acces; crearea/ modernizarea/ extinderea utilităţilor de bază din interiorul structurii de sprijinire a afacerilor: staţii de tratare a apei, unităţi de furnizare a energiei şi a gazului, sistem de canalizare, conectare la reţele broadband; dotarea cu echipamente a structurilor de sprijinire a afacerilor construite/ modernizate/ extinse.

Valoarea finanţării nerambursabile este cuprinsă între 1.700.000 lei şi maxim 85.000.000 lei. Nu există un termen limită de depunere a proiectelor, cererea de proiecte este cu depunere continuă, până la epuizarea fondurilor.

Dacă doriţi să beneficiaţi de aceste oportunităţi de finanţare nerambursabilă, vă invităm să luaţi acum legătura cu un consultant ROMCOM telefonic la 0259 479 793, prin email la office@romcom.ro  sau completând formularul de contact.

Emanuel Cadar

Despre autor

Despre autor: Emanuel lucrează în cadrul biroului din Oradea, şi este specializat în scrierea de proiecte de finanţare pentru întreprinderi de producţie şi servicii. .

Abonează-te

Rămâi la curent cu ultimele noutăți prin abonarea la newsletter-ul ROMCOM.

Sus