Development solutions for small businesses

Fonduri nerambursabile pentru operaţiuni de mecanică generală

Luna august debutează cu o nouă sesiune de depunere proiecte în cadrul Măsurii 312 – Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi.  Perioada de depunere a proiectelor este cuprinsă între 1 şi 31 august. Valoarea bugetului alocat este de 134.668.992 Euro, bugetul a crescut cu aproximativ 50%  faţă de anul 2011.

Sesiunea din august aduce câteva noutăţi în ceea ce priveşte modul de calcul al punctajului, factor determinant în aprobarea proiectelor, cât şi o diferenţiere între servicii medicale, producţie şi servicii.

Modul de calcul al punctajului este prezentat mai jos:

  • Aplicantul nu a mai primit fonduri comunitare pentru activităţi similare în ultimii 3 ani – 5 puncte;
  • Proiectele care prin activitatea propusă creează mai mult de un loc de munca/ 25.000 Euro investiţi – 10 puncte;
  • Proiecte derulate de femei/ tineri cu vârsta până în 40 de ani la data depunerii proiectelor – 10 puncte;
  • Start-up-uri (micro-întreprinderi nou înfiinţate) care aplică proiecte ce vizează activităţi non-agricole productive – 20 puncte;
  • Proiecte ce vizează dezvoltarea serviciilor sanitar-veterinare sau a serviciilor medicale – 35 puncte;
  • Proiecte ce vizează achiziţionarea de echipamente pentru producerea energiei din alte surse regenerabile decât biocombustibilii – maximum 5 puncte;
  • Proiecte care promovează activităţi meşteşugăreşti, de artizanat – maximum 15 puncte;

Schimbările majore au apărut in privința acordării punctajului de microîntreprindere nou înfiinţată, şi anume  doar microîntreprinderile care activează în domeniul producției de bunuri primesc punctajul de 20 de puncte şi mai mult vor primi şi 15% în plus finanţare nerambursabilă.

Din câte putem observa din grila de punctaj se doreşte o diferenţiere între microîntreprinderi şi anume: microîntreprinderi din domeniul sanitar veterinar şi uman, microîntreprinderi din domeniul producţiei de bunuri şi microîntreprinderi din domeniul serviciilor.

Microîntreprinderile care au ca şi obiect principal de activitate Cod CAEN 2562 – Operaţiuni de mecanică generală intră în categoria microîntreprinderilor din domeniul producţiei.

Acest obiect de activitate include:

  • operaţiuni de găurire, strunjire, frezare, erodare, rabotare, mortezare, filetare, lepuire, broşare, nivelare, debitare, rectificare, ascuţire, polizare, sudare, matisare (îmbinare) etc. a pieselor din metal
  • activităţile de tăiere şi gravare cu fascicul laser a metalelor

În cazul nostru o microîntreprindere care are ca şi obiect de activitate operaţiuni de mecanică generală poate obţine cel puţin 45 de puncte dacă realizează angajări la fiecare 25.000 de euro finanţare nerambursabilă, nu a mai beneficiat de fonduri europene pentru activități similare şi asociatul unic este o persoană sub 40 de ani dacă este bărbat, iar pentru femei nu contează limita de 40 de ani.

În cadrul măsurii 312, pentru acest tip de activitate se pot achiziţiona utilaje şi echipamente specifice activităţii de mecanică generală cât şi construcţia spaţiului de producţie. Dintre utilajele şi echipamentele ce se pot achiziţiona amintim: aparat de sudură, polizor, strung, freze, raboteze, aparat de gravare cu laser, etc.

ROMCOM vă poate ajuta în verificarea eligibilității, pregătirea proiectului și implementarea acestuia după semnarea contractului de finanțare. În acest sens sau pentru a obține mai multe detalii sunteți invitați să ne contactați prin telefon: 0259-479.793, sau e-mail: andrei.bondar@romcom.ro

Andrei Bondar

Despre autor

Despre autor: Andrei a ieşit de pe băncile facultăţii hotărât să aibă o afacere proprie în domeniul zootehnic, împreună cu tatăl său. Acum continuă să se implice în afacerea de familie, şi oferă consultanţă altor fermieri cu privire la oportunităţile de finanţare de la Uniunea Europeană. .

Abonează-te

Rămâi la curent cu ultimele noutăți prin abonarea la newsletter-ul ROMCOM.

Sus