Development solutions for small businesses

Masura 6.1. Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri (o continuare a măsurii 112)

By on 20 January 2015 in Finanțări nerambursabile

În cadrul PNDR 2007-2013 a existat Măsura 112 – Instalarea tinerilor fermieri, o măsură de succes în rândul tinerilor agricultori. Noul PNDR 2014-2020 păstrează această măsură, dar vine cu mai multe modificări faţă de vechea măsură şi cu un nume nou. Mai jos puteţi citi mai multe aspecte ce ţin de condiţiile de eligibilitate, modul în care se vor finanţa acest tip de proiecte.

Masura tineri fermieri

În cadrul acestei sub-măsuri se va sprijini stabilirea pentru prima dată a tinerilor fermieri ca şefi/conducători unici ai unei exploataţii agricole.

Pași de urmat

În procesul de instalare, tânărul fermier trebuie să aibă în vedere următorii paşi:

 • Înregistrarea tânărului fermier ca microîntreprindere / întreprindere mică cu maximum 24 de luni înaintea depunerii cererii de finanţare;
 • Elaborarea unui plan de afaceri pentru înfiinţarea unei exploataţii agricole care va demonstra că exploataţia va atinge o dimensiune economică de cel puţin 12 000 S.O., pe care tânărul fermier urmează să se instaleze;
 • Depunerea cererii de finanţare împreună cu planul de afaceri, documente doveditoare privind baza materială cu bunuri imobile deţinute la momentul depunerii cererii de finanţare şi angajamentul ca în termen de maximum 9 luni de la momentul deciziei de finanţare va demara implementarea planului de afaceri;
 • Îndeplinirea în maxim trei ani a obiectivelor propuse în planul de afaceri, inclusiv atingerea dimensiunii economice (SO) propuse, reprezentând momentul instalării tânărului fermier.

Perioadă și valoare

Sprijinul public nerambursabil este acordat pe o perioadă de 5 ani, cea de-a doua tranşă de plată acordându-se sub condiţia îndeplinirii corecte a planului de afaceri, de până la acel moment, după maximum trei ani de la contractare. Cuantumul sprijinului este de 50.000 Euro.

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri va fi acordat sub formă de primă în două tranşe, astfel:

 • 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanțare;
 • 25% din cuantumul sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare.

Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult nouă luni de la data deciziei de acordare a ajutorului. Acordarea celei de-a doua tranșe este condiționată de implementarea corectă, de până la acel moment, a obiectivelor stabilite prin Planul de Afaceri.

Conform art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013: „tânăr fermier” înseamnă o persoană cu vârsta de până la 40 de ani la momentul depunerii cererii, care deține competențele și calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații;

Condiţii de eligibilitate:

 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici;
 • Solicitantul are o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 12.000 ş 50.000 SO (valoare producţie standard);
 • Solicitantul prezintă un Plan de Afaceri pe care îl va implementa conform cerințelor regulamentelor privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din FEADR;
 • Solicitantul are domiciliul stabil într-una dintre unitățile administrativ teritoriale pe teritoriul căreia se află exploatația;
 • Solicitantul devine fermier activ în termen de 18 luni de la data instalării;
 • Solicitantul demonstrează, înaintea celei de-a doua tranșe de plată, îmbunătăţirea performanţelor economice ale exploatației, prin producția proprie comercializată în procent de minimum de 20 % din valoarea primei tranșe de plată (condiţia se verifica în maxim 3 ani de la contractare);
 • În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, planul de afaceri va viza obligatoriu amenajări minime de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu (condiţia se verifică în maxim 3 ani de la contractare);
 • În cazul exploataţiilor pomicole, vor fi luate în considerare pentru sprijin doar cele din UAT prezente în anexa II a Subprogramului pomicol;
 • Solicitantul nu deţine concomitent un alt loc de muncă în afara unității teritorial administrative în care este situată exploatația, sau a zonei limitrofe*;
 • Deține competențe profesionale îndeplinind cel puțin una dintre următoarele condiții:
  • studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară
  • cunoștințe în domeniul agricol dobândite prin participarea la programe de instruire (Nivelul minim de calificare – 360 h, conform celor stipulate în OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobată prin Legea nr. 375/2002, modificată şi completată prin OG nr. 76/2004, precum şi actele normative subsecvente (referitoare la normele de aplicare, metodologiile, procedurile, clasificările şi nomenclatoarele specific);

SAU

 • Dobândeşte competențele profesionale adecvate într-o perioadă de grație de maximum 36 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului;

*Zona limitrofă este definită în Cadrul Naţional de Implementare.

Vă interesează această măsură?

Lasați-ne datele mai jos si un consultant ROMCOM vă va contacta.

Tags:

Atasamente

Nume Dimensiune
Masura-06-Dezvoltarea_exploatatiilor_si_a_intreprinderilor 1,015 kB
Andrei Bondar

Despre autor

Despre autor: Andrei a ieşit de pe băncile facultăţii hotărât să aibă o afacere proprie în domeniul zootehnic, împreună cu tatăl său. Acum continuă să se implice în afacerea de familie, şi oferă consultanţă altor fermieri cu privire la oportunităţile de finanţare de la Uniunea Europeană. .

Abonează-te

Rămâi la curent cu ultimele noutăți prin abonarea la newsletter-ul ROMCOM.

Sus