Development solutions for small businesses

Noutăți despre Programul Național pentru Dezvoltare Rurală (PNDR)

By on 10 April 2014 in Finanțări nerambursabile
Credem că este important să fim la curent cu ultimele noutăți despre programele de finanțare la care avem acces.
În acest articol am făcut o sinteză cu privire la ultimele vești despre Programul Național pentru Dezvoltare Rurală, PNDR.
Din informațile publicate la ora actuală știm că din măsurile anterioare se vor păstra:
 • Modernizarea  și  creșterea  viabilității  exploatațiilor  agricole  – se estimează că această linie de finanțare se va deschide prima data în MAI 2014 iar condițiile vor fi cele din ultima sesiune (ajutorul nerambursabil va fi de maxim 50.000 euro). Vă vom oferi informații suplimentare în momentul în care se va anunța oficial și se va publică Ghidul Solicitantului.
 • Încurajarea instalării tinerilor fermieri – s-a propus creșterea valorii sprijinului la maximum 60.000 euro/exploatație dar nu au fost publicate noile condiții, nu știm daca calculul UDE se va păstra sau în ce fel se va schimba. Având în vedere ca de la an la an condițiile s-au schimbat și s-au înasprit, ne așteptam la noi condiții.
 • Infrastructura rurală – se va acorda prioritate creării/dezvoltării infrastructurilor locale, inclusiv a infrastructurii de irigații ca și precondiție pentru dezvoltarea economică a zonelor rurale.
 • De asemenea, o prioritate a viitoarei politici de dezvoltare rurală este în continuare și promovarea creării și dezvoltării de microîntreprinderi și întreprinderi mici non agricole din mediul rural. Programul 312 a fost unul din cele mai accesate programe prin FEADR dar și cel mai contestat și se pare ca și problemele identificate la controalele suplimentare sunt semnificative. Ne așteptam să se modifice substanțial.
 • LEADER este o altă măsură care va avea continuitate în viitorul PNDR 2014-2020.
Dintre liniile noi de finanțare se anunță:
 • Dezvoltarea sistemului de irigații și reabilitarea sistemului de îmbunătățiri funciare
 • „Investiții în active fizice” – reconversie pomicolă – un program care sună interesant și este foarte așteptat.
 • „Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor” – investiții în dezvoltarea unităților de procesare.
 • „Înființarea grupurilor de producători” - pentru comercializarea în comun a producției obținute.
 • „Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare”.
 • Constituirea și funcționărea fondurilor mutuale - crearea unor fonduri mutuale va sprijini fermierii pentru acoperirea pierderilor suferite ca urmare a fenomenelor climatice nefavorabile, a unor boli ale animalelor sau ale plantelor sau a unui incident de mediu.
 • Crearea Rețelei Europene de Inovare care are ca obiectiv general transpunerea în practică a rezultatelor cercetării și abordărilor inovative, prin apropierea cercetării de fermieri și de sectorul agricol. Particularitatea acestui concept este dată de o abordare ce trece dincolo de un model liniar de inovare și se bazează pe modelul interactiv de inovare prin formarea de parteneriate, ce reunește fermieri, consultanți, cercetători, mediul de afaceri și alți actori interesați, în Grupuri Operaționale.
 • Tot ca element de noutate, viitorul program va include o măsură distinctă pentru sprijinirea agriculturii ecologice, măsură pentru care este alocată suma de 200 mil. euro.
Așa cum se poate observa informațiile disponibile la momentul de față sunt destul de generale și nu oferă prea multe detalii la ce să ne așteptăm pentru noile programe de finanțare. Având în vedere ca doar în 21 martie 2014 s-a trimis pentru verificare și avizare noul PNDR 2014-2020 către serviciile specializate ale Comisiei Europene, va mai trebui să așteptăm puțin până la ghidurile solicitantului.
Atât vechile linii de finanțare cât și noile propuneri sună foarte bine în teorie, să vedem felul în care vor fi puse în practică. Se anunță și măsuri care vor simplifica procedurile de lucru cum ar fi depunerea electronică a cererilor de finanțare.
Așa cum am precizat mai sus, se estimează în luna mai deschiderea primei sesiuni de finanțare în acest an: măsura 121. Se estimează ca se va păstra forma ultimei sesiuni din iunie-iulie 2013. Din condițiile de specifice acestei sesiuni amintim:
 • Valoare maximă ajutor nerambursabil: 50.000 euro
 • Dimensiunea fermei trebuie să se încadreze între minim 2 și maxim 50 UDE.
Ghidul Solicitantului care a fost aferent acestei măsuri il puteți vizualiza accesând www.apdrp.ro, rubrica investiții prin PNDR, Măsura 121 cu reținerea că acest ghid a fost pentru anul trecut și nu știm ce se va păstra și ce va fi nou.
Dacă doriți să fiți la curent cu noile informațiile aferent PNDR 2014-2020 vă recomand să vă înscrieți în mod gratuit la newletter ROMCOM sau îmi puteți scrie personal un email la următoarea adresă: emanuel.cadar@romcom.ro.
Pentru a vă putea informa căt de bine, vă rog să includeți și următoarele informații despre dvs: nume complet și date de contact (email și telefon), o scurtă prezentare a activității dvs și a activității pentru care doriți să accesați finanțare precum și o scurtă prezentare a investițiilor care doriți sa le realizați (denumire, descriere, preț, cantitate, etc).
Emanuel Cadar

Despre autor

Despre autor: Emanuel lucrează în cadrul biroului din Oradea, şi este specializat în scrierea de proiecte de finanţare pentru întreprinderi de producţie şi servicii. .

Abonează-te

Rămâi la curent cu ultimele noutăți prin abonarea la newsletter-ul ROMCOM.

Sus