Development solutions for small businesses

POS CCE: 50 de milioane euro pentru IMM-uri

By on 26 September 2014 in Finanțări nerambursabile
 În perioada imediat următoare se va deschide o nouă sesiune de proiect prin POS CCE 2007-2013, Axa 1, Operaţiunea „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile” – proiecte de investiții pentru întreprinderi.
Aceasta sesiune de depunere proiect nu face parte din noul program de finantare 2014-2020 ci sunt economii realizate în perioada 2007-2013 (vezi anunțul și declarația ministrului http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri/2707).
La momentul actual, exista doar un ghid provizoriu, deci exista posibilitatea ca să mai fie modificari. Cateva informații generale:
 • Pot depune proiectele IMM-uri – firme mici (10-49 angajați) și firme mijlocii (20-249 angajați) și Societăți mari (peste 250 angajați) cu activitate de peste 1 an de zile și cu profit pe anul 2013
 • Valoarea ajutorului nerambursabil poate fi de max. 1,5 mil. euro pentru IMM cu un procent între 50 și 70% și 4,5 mil. euro pentru Societăți mari cu un procent a ajutorului între 15 și 35% în funcție de regiune
 • Valoarea totală alocată pentru aceasta sesiune este de doar 50 mil. euro 2/3 pentru IMM şi 1/3 pentru întreprinderi mari.
 • Codurile CAEN eligibile sunt majoritatea codurilor din grupa de coduri B – Industria extractivă, C – Industria prelucrătoare sau E – Distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activități de decontaminare.
 • Pentru activitatea pentru care se solicită finanțare, nu trebuie să se fi încasat nici un fel de ajutor nerambursabil în ultimii 3 ani.
În cadrul acestui apel se finanţează următoarele tipuri de proiecte:
 • extinderea unei linii de producție existente pentru creşterea capacităţii de producţie prin achiziție de utilaje și echipamente și imobilizări necorporale
 • diversificarea producţiei, prin realizarea de noi produse prin achiziție de utilaje și echipamente si imobilizări necorporale
 • modernizarea instalaţiilor în scopul creşterii eficienţei şi randamentului prin dotări cu echipamente şi instalaţii înalt tehnologizate, automatizarea procesului de fabricaţie, introducerea de noi tehnologii de producţie prin achizitie de utilaje si echipamente si imobilizãri necorporale.
 • demararea unei noi unităţi sau diversificarea activităţii unei unităţi, cu condiţia ca noua activitate să nu fie identică sau similară cu activitatea desfăşurată anterior în unitatea respectivă;
 • achiziţionarea de active aparţinând unei unităţi care a fost închisă sau care ar fi fost închisă dacă nu ar fi fost cumpărată şi care este achiziţionată de un investitor care nu are legătură cu vânzătorul, cu condiţia ca noua activitate ce urmează a fi desfăşurată utilizând activele dobândite să nu fie identică sau similară cu activitatea desfăşurată în unitatea respectivă înainte de achiziţie;
 • construcţii/achiziţii construcţii industriale (hale) necesare pentru amplasarea echipamentelor / instalaţiilor achizitionate în cadrul proiectelor
Estimăm că se vor depune un numar mare de proiecte, fiind prima sesiune de depunere proiecte pentru IMM și societăți mari din acest an.
Ghid consultativ
Așa cum ziceam, există un ghid consultativ, provizoriu și se poate descarca de aici http://www.fonduri-ue.ro/poscce/ unde sunt menționate toate condițiile de eligibilitate și grilele de evaluare. Vă recomandăm să abordați aceste informații din aceasta versiune provizoriue ghidului cu o notă de precauție până la publicarea ghidului solicitantului final.
Menționăm că toate informațiile de mai sus sunt conform ghidului solicitantului consultativ și pot suferi anumite modificări în ghidul solicitantului final.
Vă stăm la dispoziție pentru verificarea conformității și eligibilității societății dvs. pentru această sesiune și pentru întocmirea cererii de finanțare dar și pentru implementarea proiectelor după semnarea contractelor de finanțare.
Emanuel Cadar
Consultant ROMCOM
emanuel.cadar@romcom.ro
0751218151

Tags:

Emanuel Cadar

Despre autor

Despre autor: Emanuel lucrează în cadrul biroului din Oradea, şi este specializat în scrierea de proiecte de finanţare pentru întreprinderi de producţie şi servicii. .

Abonează-te

Rămâi la curent cu ultimele noutăți prin abonarea la newsletter-ul ROMCOM.

Sus